1.10.2022

VOLEJTE 723 664 666

Rodinné auta MPV na LPG citroen c8 peugeot 807 fiat ulysse lancia phedra

Prihlásenie auta, ktoré bolo dovezené zo zahraničia

Nákup vozidla v EU a dph:Přihlášení na Slovensko
Ak si kupujete auto, ktoré má najazdené menej ako 6000km alebo je maximálne 6 mesiacov staré, tak je definované ako nové auto. Ak Vaše kúpené auto spĺňa tieto podmienky a je kupovené z jedných z štátov, ktoré sú členom EU tak nemusíte platiť DPH v krajine, ktorej ste ho kúpili. DPH musíte zaplatiť v štáte, v ktorom chcete vozidlo prihlásiť do evidencie.

Za ojazdené auto sa definuje auto, ktoré má najazdené viac ako 6000km a (nie alebo) je staršie ako 6 mesiacov. Ak si kúpite ojazdení auto od súkromnej osoby, tak nemusíte platiť DPH. Pri kúpe ojazdeného vozidla od predajcu automobilov (nesúkromnej osoby), musíte zaplatiť DPH, ktoré je platné v rámci daného štátu. DPH platíte samozrejme len raz, čiže na Slovensku už DPH neplatíte.

Pri nákupe vozidla z krajín mimo EU dovozca musí zaplatiť okrem DPH aj clo.

Na čo treba myslieť pri kúpe auta zo zahraničia:Přihlášení na Slovensko

 • Musíte mať kúpno-predajnú zmluvu, faktúru poprípade darovaciu zmluvu
 • Technický preukaz vozidla
 • Platnú technickú a emisnú kontrolu
 • Auto treba odhlásiť z evidencie v danej krajine (na dopravnom inšpektoráte). Po tomto úkone dostanete doklad o ohlásení z evidencie.
 • V krajine, ktorej auto kupujete je nutné si vybaviť prevodové značky. Ich platnosť býva rôzna. Pri platnosti menšej ako 15 dní, by som odporúčal jej predĺženie, pretože prihlásenie vozidla na Slovensku je zdĺhavá záležitosť. Ak Vám vyprší platnosť prevodových značiek tak si musíte doplatiť 33€ alebo dotiahnuť (na vozíku).Súčasťou prevodových značiek je aj poistenie vozidla.

Úkony, ktoré je potrebné vykonať na Slovensku:Přihlášení na Slovensko

 • Preklady dokladov, to znamená úradný preklad technického preukazu, potvrdenie o odhlásení vozidla a STK/EK.
 • Kontrola originality (či je vozidlo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciach) . Od 1.1.2008 sa kontrola originality vykonáva na všetkých vozidlách dovezených zo zahraničia.
 • Technická a emisná kontrola – musíte absolbovať tieto kontroli najneskôr v deň, kedy končí ich platnosť.
 • Obvodný úrad – Ak máte COC, čo znamená, že vozidlo je spôsobilé na jazdu v nejakom inom štáte v rámci EU, tak nasledujúce kroky nemíte vykonávať. Stačí Vám schválenie COC na obvodnom úrade, ktoré stojí 106€.

Na obvodný úrad musíte priniesť tieto doklady:Přihlášení na Slovensko

 • Doklad o nadobudnutí vozidla – rozumie sa tým faktúra respektíve kúpna/darovacia zmluva.
 • Kontrola originality – či je vozidlo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciach (najviac 15 dní starý).
 • Platný protokol o technickej a emisnej kontrole (najviac jeden mesiac starý).
 • Osvečenie o evidencii.
 • Protokol o skúškach vozidla, ak žiadateľovi bola táto povinnosť uložená.

…ďalším krokom je zabezpečenie povinného zmluvného poinstenia.
Na dopravný inšpektorát treba doložiť:Přihlášení na Slovensko

 • Vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie.
 • Osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,
 • Rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla.
 • Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • Platný doklad totožnosti.
 • Splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
 • Ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená).
 • Osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km).
 • Možné požiadať o zrýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní za poplatok vo výške 30 €.
 • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

Posledným krokom Přihlášení na Slovensko je opäť návšteva technickej a emisnej kontroly a to z dôvodu vydania nálepiek. Cena sa pohybuje okolo 20€.

 

 

Zaslat.cz

Zaslat.cz

InŠanon 2.0

inšanon

inšanon

Facebook